mgr Edyta Aleksandrowicz
OFERTA

REZERWUJ WIZYTĘ

W moim gabinecie psychoterapii oferuję pomoc psychologiczną w formie:

Konsultacji – kilka spotkań w celu ustalenia charakteru problemów psychologicznych i zaplanowania optymalnego dla danego pacjenta sposobu leczenia. Konsultacje obejmują wywiad, diagnozę, kontrakt (umowa słowna pomiędzy terapeutą i pacjentem dotycząca celów i zasad terapii).

Psychoterapia krótkoterminowa - jest to zazwyczaj kilka lub kilkanaście sesji w celu poradzenia sobie z konkretną sytuacją lub kryzysem związanym z doświadczeniem osobistej traumy. Ma charakter bardziej wspierający oraz jest to pomoc psychologiczna mająca pomóc pacjentowi w uzyskaniu równowagi psychicznej. Ma z góry ustalony czas trwania i przybliżony termin zakończenia.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa - to proces trwający od roku do kilku lat w celu uzyskania trwałych zmian w sposobie doświadczania siebie i w relacjach z innymi ludźmi. Opiera się na relacji pacjent- psychoterapeuta, odbywa się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu o stałych porach.

Czas trwania każdej z proponowanych form pomocy psychologicznej to 50 min.

Pomoc psychologiczna – Edyta Aleksandrowicz

tel. 609 410 500