Edyta Aleksandrowicz - o mnie

Jestem absolwentką psychologii Kul oraz czteroletniego, specjalistycznego kursu psychoterapii psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, który jest podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, dającym podstawy do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP oraz jestem członkiem Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodymamicznej.

Moi superwizorzy:
Artur Jarmuła - http://artur-jarmula.pl
Janusz Kitrasiewcz - https://www.kcp.com.pl/kadra#mgr-kitrasiewicz-janusz

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z różnymi pacjentami. Zdobyłam je:

 • współpracując z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
  Społecznej
 • w placówkach pozarządowych
 • prowadząc psychoterapię osób z zaburzeniami psychicznymi w oddziałach szpitala
  Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • prowadząc psychoterapię w prywatnym gabinecie
 • współuczestnicząc w projektach unijnych dotyczących pomocy psychologicznej osobom
  niepełnosprawnym oraz odbywającym karę więzienną, osobom zagrożonym wykluczeniem
  społecznym.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy odnośnie:
Psychoedukacji, treningów interpersonalnych, rozwoju kompetencji osobistych i umiejętności
społecznych.